Kom och fika med oss

Välkommen till Falkhallen!

Du som är vår hyresgäst är inbjuden till ett bomöte med oss på Falkhallen den 3 december. På plats kommer Fabos personal berätta om vårt arbete och för att besvara frågor. Dessutom kommer Räddningstjänsten Väst och Hallandstrafiken finnas på plats för att informera om sin verksamhet.

Vi kommer ha ett bomöte med två sittningar. Vill du närvara på bomötet är du välkommen att anmäla dig antingen via mejl info@fabo.se eller kundtjänst på telefonnummer 0346-88 66 00. I samband med anmälningen ange vilken sittning du vill närvara vid. För de hyresgäster som bor i inlandet och som vill delta på bomötet kommer buss erbjudas. Är du intresserad av att åka med bussen vänligen meddela detta i och med din anmälan. Vid anmälan kommer busstider och hållplatser att meddelas. Vi vill ha din anmälan senast 29/11.

Varmt välkommen!

Datum: måndag 3 december
Plats: Falkhallen, Blackbox
Tid: 15:30-17:30 eller 18:00-20:00