FRÅGOR OCH SVAR

Vanliga frågor och svar för som är hyresgäst på Fabo 


Vart vänder jag mig om något behöver åtgärdas i lägenheten?

I toppmenyn på hemsidan kan du klicka på fliken Serviceanmälan. Där kan du göra din serviceanmälan på hemsidan. Önskar du kontakta oss på telefon går det också bra, du ringer då telefonnummer 0346-88 66 25. Telefontider för serviceanmälan kan du se här

Kan jag betala min hyra via autogiro? 

Ja, kontakta kontoret så får du hjälp med blankett. Alternativ är att du anmäler på din internetbank. Det finns även möjlighet till e-faktura. 

Får jag ha hund/katt i bostaden?

Ja, du får ha hund/katt i din bostad. När det gäller rastning av hund/katt ska det ske under ordnade förhållanden och utanför fastigheten. Koppla din hund/katt och ta hand om lämningarna. Om detta inte sköts kan det ses som störningar, därför är det viktigt att du tänker på att plocka upp efter din hund/katt och inte låter hunden skälla i sin ensamhet.

När kommer hyresavin och när ska hyran vara betald?

Hyresavin kommer omkring den 15:e varje månad och hyran ska betalas senast sista vardagen i kalendermånaden före aktuell hyresmånad. Exempelvis ska juli hyran betalas senast 30 juni om det är en vardag. 

Hur säger jag upp min lägenhet?

Ta med ditt hyreskontrakt och besök Fabos huvudkontor på Möllegatan 2. Uppsägningen ska alltid vara skriftlig och undertecknad, därför fungerar det inte att säga upp sig via mail. Skickar du in din uppsägning, glöm då inte att underteckna den. Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Om du till exempel säger upp ditt hyreskontrakt i april, då upphör kontraktet den 31 juli. Undantaget är dödsfall då är uppsägningstiden en kalendermånad. 

Om jag får erbjudande och tackar nej, förlorar jag min köplats?

Får man tre erbjudanden under en sexmånadersperiod och tackar nej eller inte svarar på dessa erbjudande blir man spärrad för vidare erbjudande de närmaste sex månaderna därefter. Man faller inte bort från kön utan behåller sina köpoäng.   

När får jag byta lägenhet inom Fabo? 

När du bott i samma lägenhet i minst ett år. 

Får jag renovera min lägenhet själv?

Du får inte ändra planlösningen i lägenheten. Mindre renoveringar som till exempel tapetsering kan få ske men då på ett fackmannamässigt sätt. Du måste alltid kontakta lägenhetsförvaltare innan för tillåtelse och råd för hur du ska gå tillväga. Som hyresgäst har du också rätt till HLU, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.