Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

AktivBo enkäten - en sammanfattning

Fabo vill rikta ett stort tack till alla er som svarade på den hyresgästenkät som skickades i vintras. Vi har nu gått igenom era svar och här ges en sammanfattning av svaren och de åtgärder som vi planerar.

Bakgrund
På Fabo arbetar vi med att skapa den bästa möjliga boendemiljön för våra hyresgäster. Vår service och förvaltning ska styras av fastigheternas behov och vad hyresgästerna efterfrågar. För att ta reda på det har Fabo anlitat företaget AktivBo som gjort en hyresgästundersökning.

En enkät skickades ut till samtliga våra hyresgäster under hösten 2017, den distribuerades både digitalt eller med post. Två påminnelser skickades ut och svarsfrekvensen var när vi stängde undersökningen, innan jul, 62.5 % (2015, 63,1 %). Det är en bra svarsfrekvens och visar på ett stort engagemang från er hyresgäster.

Alla som svarade på enkäten deltog i en utlottning av 10 stycken matkassar. Vinnarna presenteras längre ned i texten. Förra undersökningen gjordes under 2015. Värdena från den undersökningen används som jämförelsevärden i denna undersökning.

Sammanfattning av resultaten
Fabo har genomgått en omorganisation sedan förra undersökningen. Från att ha flera områdeskontor har vi nu en funktionsbaserad organisation som är uppdelad i två huvudavdelningen; Fastighet och Service.

Det har inneburit att fyra områdeskontor har blivit två och genom en tydlig funktionsindelning har det blivit mer renodlade arbetsuppgifter för vår personal.

I undersökningen kan vi utläsa värdet på vårt Produktindex som mäter och sammanfattar vad hyresgästerna tycker om sin lägenhet, gemensamma utrymmen och om utemiljön. Ju högre siffra desto bättre betyg.

 

Vi kan även utläsa värdet på Serviceindex som mäter och sammanfattar hur hyresgästerna upplever Fabos service. Frågorna delas in i grupper såsom Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt och Hjälp när det behövs.

 

 

Handlingsplan
Avdelningarna Fastighet, Service och Marknad har ringat in de största förbättringsområdena. Här nedan presenteras ett urval.

Fastighetsavdelningen kommer att fokusera på att stärka tryggheten för våra boende inom våra större bostadsområden, bl. a genom att erbjuda olika tillval som kan bidra till att stärka tryggheten. En ny funktion har inrättats med fokus på integration och trygghet. Denna funktion tillhör organisatoriskt Marknadsavdelningen.

Flera hyresgäster har även synpunkter på temperaturen i sin lägenhet därför görs en analys av skalet till våra fastigheter och därefter planeras åtgärder som förbättring av tak, fasader och fönster.

Inom Serviceavdelningen kommer det att prioriteras uppföljning av genomförd städning så det kvalitetsäkras. Utbildning inom området ”Service och affärsmässighet” ska genomföras under året för att ge våra hyresgäster ett bra bemötande och service. Samarbetet mellan Service-, Fastighet- och Marknadsavdelningen ska utvecklas för att förbättra våra Service- och produktindex. För att kunna ge våra besökare snabb service har en tjänst som är kopplad till reception och servicecenter tillsatts (februari 2018).

Ett servicecenter ska etableras (april 2018) där funktioner med Felanmälan på kommunala och privata hyresgäster samlas på ett ställe, tillsammans med störningsärenden och andra kundärenden. Det ger oss en bättre överblick av olika kundärenden.

Vi arbetar med att underlätta det interna arbetet med att lämna förbättringsmöjligheter till utvecklingsåtgärder och underhåll av fastigheter.

En ny tjänst har tillsatts som kommunikatör och kundsamordnare för att samla upp de interna kommunikationsbehoven och utveckla våra digitala kanaler och för att kunna ge våra kunder snabbare återkoppling i olika ärenden. Kunddialogen är viktig för oss. Hemsidan ska utvecklas så kunderna får svar på sina frågor. Nästa steg är att digitalisera uthyrnings-processen och att addera sms-tjänster som innebär smidig och snabb kontakt med våra hyresgäster.

Utlottning
Alla som svarade på enkäten deltog i en tävling. 10 vinnare har vunnit varsitt presentkort (värde 500 kr) som gäller i en mataffär.

Stort Grattis säger vi till:

Emma Andersson, Robert Karlsson, Besira Mahmuti, Adbelkader Ahmed Selah, Sen Le, Mats Nilsson, Jörgen Ödmark, Jan-Erik Persson, Marijo Masic, Samir Akour.