Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Hyresavtal

Avtalets innehåll

I ditt hyresavtal finner du viktig information om lägenheten. Här anges lägenhetens storlek och vilken hyra som gäller. Läs igenom hyresavtalet noggrant så att du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har.


Uppsägning av lägenhet

Enligt hyreslagen gäller en uppsägningstid på tre månader för en lägenhet, med undantag för dödsbo. Detta innebär att ditt hyresavtal upphör tidigast vid månadsskiftet som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning. Om du har tänkt flytta den 30 november måste vi ha din uppsägning senast den 31 augusti.

En uppsägning ska alltid vara skriftlig och sker bäst genom att du som hyresgäst skriver på uppsägningen på hyresavtalet och sedan lämnar avtalet till oss på Fabo. Därefter skickas en bekräftelse på uppsägningen.


Uppsägning av parkeringsplats och garage

Uppsägningstiden för parkeringsplats och garage är tre månader och görs skriftligen på hyresavtalets baksida som sedan lämnas till Fabo.