Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Nytt boende för nyblivna falkenbergare

Tio till tolv lägenheter för nyanlända planeras att byggas i Slöinge. Byggstart kommer att ske under 2018.

 

Falkenbergs kommun ska under 2018 ta emot fler nyanlända som blivit beviljade uppehållstillstånd i Sverige. Det är ännu oklart hur många som kommer att bli kommunplacerade i Falkenbergs kommun, men för att möta det ökade behovet av bostäder planerar Fabo redan nu att bygga tio till tolv lägenheter utmed Gamla landsvägen i Slöinge.

Fabo har i samråd med socialförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen utrett vilket område i kommunen som har bra förutsättningar för att ta emot nyanlända och sett att Slöinge, utöver lämplig mark för byggnation, även kan erbjuda plats för barnen i skola och barnomsorg. I augusti godkände Fabos styrelse projektdirektivet för att starta projektering och förvärva mark av Falkenbergs kommun.

– Vårt uppdrag är först och främst att säkra att de här familjerna får ett boende, det är ett lagkrav vi har på oss. Men vi måste också garantera barnens skolgång och Slöingeskolan har tagit höjd för detta inför 2018, vilket är en förutsättning för en etablering på orten, säger socialchef Johan Klingborg.

Falkenbergs kommun kommer inom kort att bjuda in till ett informationsmöte där närboende ges möjlighet att ställa frågor kring nyetableringen.

Fakta om kommunplacering och uppehållstillstånd

Ett permanent uppehållstillstånd innebär att man har rätt att bo och arbeta i Sverige på samma villkor som alla andra som är bosatta här. Alla kommuner får nya kommuninvånare tilldelade sig via Migrationsverket. Det kallas kommunplacering.

Utöver boendeansvaret har kommunen även ansvar för uppehälle, svenskundervisning för vuxna, barnomsorg, grundskoleundervisning samt kultur- och fritidsaktiviteter.