Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Repslagaren ute på samråd

Pressmeddelande 2018-02-14

Fabo planerar att bygga ett nytt hus i centrala Falkenberg. Detta förslag innefattar ett hus med fem våningar med cirka 20 lägenheter och kommer vara beläget på den markparkering som idag finns på Repslagaren. Därigenom fortsätter Fabo sin strävan att uppnå målet med att skapa 500 nya bostäder fram till år 2025.

Tisdagen 6/2 var detaljplanen uppe för samrådsbeslut i kommunstyrelsens arbetsutskott där det beslutades att detaljplanen ska skickas ut på samråd som bland annat innebär att allmänheten kan ta del av planförslaget. Samrådstiden är 14/2 – 12/3 och under denna tid kan allmänheten lämna in synpunkter och tankar kring detaljplanen. Därefter sammanställs de synpunkter som kommit in och kommenteras i en samrådsredogörelse med förslag till eventuella förändringar på förslaget. Är man intresserad av detaljplanen kan man se denna på Falkenbergs kommuns hemsida kommun.falkenberg.se och under ”Samhälle & Trafik” och på Falkenbergs huvudbibliotek.