Fabo är stolt sponsor till många föreningar i Falkenberg. Det är föreningar inom olika områden som vi ämnar samarbeta med utifrån vår marknadsplan och planering för nyproduktion. Genom sponsringen ämnar vi knyta kontakter mellan föreningslivet och våra hyresgäster. 

Som en viktig samhällsaktör i Falkenbergs kommun strävar Fabo efter att skapa det goda boendet för hela livet - att erbjuda alla tiders boende - därför ser vi vikten av att inkludera och samarbeta med flera olika aktörer inom kommunen, däribland föreningslivet som spelar stor roll för invånarna i Falkenberg och därmed våra hyresgäster. 

Fabos sponsringsstrategi ska förhålla sig till kommunens övergripande strategi som strävar efter helhetssyn kring det stöd som betalas ut inom de kommunala bolagen. Samordning sker via Destination Falkenberg. 

Under oktober varje år öppnas ansökan för att söka sponsringsmedel. Detta meddelas på hemsidan.