Fabo har en politiskt sammansatt styrelse. Platserna i styrelsen fördelas enligt mandaten i det senaste valet. 

Fabos styrelse 2015 - 2019

Anette Ivarsson, ordförande (C)

Lena Dygården (S)

Mikael Svensson (S)

Helena Lindqvist (C)

Gunnar Pettersson (KD)

Anders Treschow (M)

Connie Kristensson (S)