Renovering

Fabo förvaltar många fastigheter runtom i Falkenbergs kommun och har ett antal fastigheter som inom de närmsta åren kommer renoveras.

Först ut för renovering är området Herting med adresserna Hertings Allé 3, Hertings Allé 5, Allévägen 27, Allévägen 29, Rådmansgatan 31, 36 och 38.

Herting:

De fastigheter som Fabo förvaltar på Herting byggdes under 1950- och 60-talet och eftersom vi idag lever annorlunda än när husen byggdes är det nu tid för underhåll av fastigheter och lägenheter. För att ta hänsyn till de krav som hyresgäster ställer på en hyresrätt idag, både vad gäller modernitet och såväl funktion, måste fastigheterna genomgå renovering och modernisering. Dessutom har bland annat värmerör och radiatorer nått sin tekniska livslängd och behöver därför bytas ut.

Renovering och modernisering av lägenhet och fastighet kommer sålunda innebära en standardhöjning av boendet, samtidigt som det möjliggör en långsiktig förvaltning och ett tryggare boende.  

Renoveringen på Herting sker i samarbete med huvudentreprenör NCC. Ni kan läsa pressmeddelande om projektet på Herting här

Se nedan för den preliminära tidsplanen t.o.m. oktober 2019:

  1. v. 7-13: Allévägen 29 E
  2. v. 10-14: Allévägen 29 D
  3. v. 13-18: Allévägen 29 C
  4. v. 16-21: Allévägen 29 B
  5. v. 19-24: Allévägen 29 A
  6. v. 32-36: Allévägen 27 B
  7. v. 35-39: Allévägen 27 A
  8. v. 38-42: Hertings Allé 5 B
  9. v. 41-45: Hertings Allé 5 A