Autogiro

 

Det är viktigt att du betalar din hyra i tid. du betalar för kommande månad och senast sista vardagen i varje månad.

Ansök om att få betala hyran via e-faktura eller autogiro, så slipper du missa en betalning. Välkommen att ladda ner en blankett eller kontakta din bank. Lämna sedan in ifylld blankett till oss.


Om du inte betalar hyran i tid kan du förlora ditt hyreskontrakt.du bör därför kontakta oss så fort som möjligt om det av någon anledning skulle bli problem med betalningen.