Uthyrning i andra hand

Du som hyresgästen får inte hyra ut din lägenhet i andrahand utan vårt medgivande. Andrahandsuthyrning accepteras vid arbete eller studier på annan ort, samt annan oförutsedd händelse som tillfälligt gör att du inte kan använda lägenheten. Andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad.

När en du önskar hyra ut din lägenhet i andrahand ska du som hyresgäst lämna in en ansökan som är undertecknad av båda parter, både du som står på lägenheten och den personen som du önskar få hyra ut till. . 

Tänk på att det fortfarande är du som är ansvarig för lägenheten, även om du hyr ut den i andrahand. Du är ansvarig för alla uppkomna kostnader till exempel uteblivna hyresinbetalningar, skadegörelse och störningar.

 

Blankett:

Ansökan om andrahandsuthyrning